วันสำคัญ

posted on 30 Jun 2013 21:14 by blog88
 
 
 
 
 

วันสำคัญ ของไทย,โลก,ศาสนา,วันชาติ

 
 
รวบรวมวันสำคัญของไทย ของโลก วันสำคัญทางศาสนา ทั้งพุทธ คริสต์ อิสลามและอื่นๆ
 
รวมไปถึง วันชาติประเทศต่างๆ
 
แยกเป็นทั้งหมด 4 หมวดหมู่ ได้หนุ่ม เอ้ย ได้แก่(ยังจะเล่นมุขอีกแหนะ)
 
 
 
2. วันสำคัญโลก (สากล)
 
 
4. วันชาติ
 
 
วันสำคัญที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป 
 
วันขึ้นปีใหม่

วันเด็กแห่งชาติ

วันครู

วันกองทัพไทย
 
วันทหารผ่านศึก

วันจักรี

วันสงกรานต์
 
วันผู้สูงอายุ

วันแรงงานแห่งชาติ/วันกรรมกรสากล
 
วันฉัตรมงคล

วันพืชมงคล

วันงดสูบบุหรี่โลก

วันสุนทรภู่

วันอานันทมหิดล

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันมหิดล

วันสารทไทย

วันปิยะมหาราช

วันสหประชาชาติ

วันฮาโลวีน Halloween

วันลอยกระทง

วันวชิราวุธ

วันต้านเอดส์โลก วันเอดส์โลก

วันพ่อแห่งชาติ

วันรัฐธรรมนูญ

วันคริสต์มาส (Christmas)

วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช