30 สิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ
 
        แน่นอนครับ ผมไม่ได้บอกว่าผมประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่จะบอกต่อไปนี้คือ สิ่งที่เหล่าผู้
 
ประสบความสำเร็จนั้นชอบพูดถึงเน้นย้ำและกล่าวถึงว่าเป็นส่วนนึงในความสำเร็จนั้นๆเอาที่พอนึกออก
 
นะครับ จากที่ฟังๆมาทั้ง ทีวี หนังสือชีวประวัติ เรื่องราวในอินเตอร์เน็ต และคำบอกเล่าจากไอดอล
 
(ไม่ใช่เน็ตไอดอลนะ) หรือคนที่เราคิดว่าเป็นแบบอย่างในความสำเร็จ ไม่ว่าจะด้านไหนก็ตาม

เพราะความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่ ชื่อเสียงและเกีรยติยศ แต่วัดกันที่เราสามารถชนะเป้าหมาย
 
ของเราไว้หรือยังและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้หรือไม่

1. ชีวิตคิดบวก* : 
 

2. รู้จักตั้งเป้าหมายชีวิต : 
 

3. หานิยามความสำเร็จให้เจอ : เช่นความสำเร็จของคุณคือ เรียนจบ  มีเงิน หรือ หาคู่ครองดีๆ
 
หรือชีวิตมีความสุข นั่นคือ นิยามว่าความสำเร็จของคุณคือจุดไหน
 

4. ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด : ข้อนี้เหมือนกับในเรื่อง >> 30 สิ่งที่จะทำให้คุณเป็นที่รัก
 
เพราะเป็นการรับผิดชอบตัวเอง


5. เคร่งครัดเรื่องเวลา : อันนี้สำคัญ


6. เรื่องยากไม่ใช่ปัญหาแต่คือความท้าทาย : ถ้าคุณจะก้าวข้ามมันไป ต้องแก้มันให้ได้


7. เอาความผิดพลาดมาเป็นประสบการณ์ : 


8. แต่ไม่จมปลักกับความล้มเหลวในอดีต : 


9. รับฟังความคิดเห็นรอบข้าง : 


10. แต่ไม่เอาคำพูดไร้สาระมาคิดเป็นเรื่องสำคัญ : 


11. ไม่ตัดสินคนที่ภายนอก : ไม่แน่ว่าคนที่ดูไม่มีอะไรอาจจะเป็นส่วนช่วยเกื้อกูลคุณในภายหลัง
 
ก็เป็นได้


12. ลดอคติ ใช้เหตุและผลให้มาก : 
 

13. ผิดแก้ไข ไม่ใช่แก้ตัว : 
 

14. ไม่เอาตัวเองไปเปรียบกับคนอื่น : 


15. แต่เอามาเป็นแรงบันดาลใจได้ : 


16. ก้าวต่อไปแล้วไม่มีทางถอยหลัง : ท้อได้หยุดได้แต่ไม่ถอย รอกำลังใจแล้วก้าวต่อไป


17. ใช้คำว่า " โอกาส " ให้ดีที่สุดและเหมาะที่สุด : บางครั้งเราต้องสร้างโอกาสขึ้นมาเอง
 
แต่บางครั้งเราก็ต้องใช้เวลาในการรอโอกาสที่เหมาะสม (จึงตัดสินใจให้ดีที่สุด ในการใช้โอกาส)


18. พยายามอย่าสร้างศัตรู : 
 

19. ปรับตัวเก่ง : สำหรับปัญหา หรือ ความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เพื่อจะได้เข้ากับสถานการณ์


20. ปล่อยให้อดีตร้ายๆผ่านไปอย่าให้มากระทบปัจจุบัน : 
 

21. อย่ากลัวที่จะเสี่ยง : 
 

22. ไม่มีใจคิดร้ายหรืออิจฉา ความสำเร็จผู้อื่น : นำเอาความสำเร็จเขา มาสร้างแรงผลักดันดีกว่า


23. อย่าทำอะไรตอนโมโห หรือขาดการไตร่ตรอง : 


24. จงเข้าใจคำว่า คิดไม่ทำ กับ ทำไม่คิด : ลองอ่านและทำความเข้าใจดีๆครับ


25. คบหาผู้คนบ้าง : 
 

26. คนโง่เขลามักทำทุกอย่างพัง (อย่าใช้งาน) : 
 

27. ใช้คนให้ตรงและเหมาะกับงาน อย่าอคติ : 
 

28. ใจร้อนจะเสียงาน : 
 

29. ถ้าไม่มีอำนาจต่อรองก็สร้างมันขึ้นมา : 
 

30. จงสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น : ผู้ที่ประสบความสำเร็จที่แท้จริงมักจะสร้างแรงบันดาลใจ
 
ให้ผุ้อื่นเอาแบบอย่างหรือเป็นปนวทางให้ผู้อื่นด้วยในทุกๆเรื่อง งาน เงิน ชีวิต ความรักเราสร้าง
 
สิ่งเหล่านั้นได้
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet